มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก รับสมัครอาจารย์ 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง อาจารย์ 2 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 25 กันยายน 2563 ณ งานบุคลากร กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก