ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานขับรถยนต์ (ม.3)

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระหว่างวันนี้ – 30 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียด โทร. 0 55313 360 – 1 ต่อ 24 , 30