ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทัณฑวิทยา (ป.ตรีทุกสาขา)

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งนักทัณฑวิทยา (หญิง) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
– เป็นหญิงที่มีร่างกายแข็งแรง เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยจะต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร

สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก เลขที่ 801 หมู่ 8 ถนนพิษณุโลก–หล่มสัก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2563
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. 0-5531-3359 , 0-5531-3360-1 ต่อ 31ในวันและเวลาราชการ

งานล่าสุด:

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควบ้านสองแคว รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร รับสมัคร งานขับรถยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว เปิดรับเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 1 อัตรา
อบต.บึงกอก รับสมัคร พนักงานจ้าง4 ตำแหน่ง 6 อัตรา
โรงเรียนนครไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน
Please follow and like us: