ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทัณฑวิทยา (ป.ตรีทุกสาขา)

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งนักทัณฑวิทยา (หญิง) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
– เป็นหญิงที่มีร่างกายแข็งแรง เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยจะต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร

สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก เลขที่ 801 หมู่ 8 ถนนพิษณุโลก–หล่มสัก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2563
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. 0-5531-3359 , 0-5531-3360-1 ต่อ 31ในวันและเวลาราชการ