ตำแหน่งสอบท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก 2563 จำนวน 14 ตำแหน่ง 74 อัตรา

ตำแหน่งสอบท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ที่ร้องขอให้เปิดสอบ 2563 ต้องติดตามรายละเอียดการสอบอีกครั้งครับ

 1. นายช่างสำรวจ 3 อัตรา
 2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 4 อัตรา
 3. เจ้าพนักงานพัสดุ 7 อัตรา
 4. นายช่างโยธา 10 อัตรา
 5. วิศวกรโยธา 11 อัตรา
 6. นายช่างเขียนแบบ 4 อัตรา
 7. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา
 8. เจ้าพนักงานประปา 1 อัตรา
 9. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 2 อัตรา
 10. นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
 11. นิติกร 1 อัตรา
 12. นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา
 13. นักจัดการงานเทศกิจ 1 อัตรา
 14. ครูผู้ดูแลเด็ก 25 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานล่าสุด:

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควบ้านสองแคว รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร รับสมัคร งานขับรถยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว เปิดรับเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 1 อัตรา
อบต.บึงกอก รับสมัคร พนักงานจ้าง4 ตำแหน่ง 6 อัตรา
โรงเรียนนครไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน
Please follow and like us: