งานราชการพิษณุโลก ประจำสัปดาห์ ที่ 16 มี.ค. 63 ถึง 39 อัตรา

รวมงานราชการพิษณุโลก มันาคม2563
รวมงานราชการพิษณุโลก มันาคม2563

รวมงานราชการพิษณุโลก ประจำสัปดาห์ ที่ 16 มีนาคม 2563 ลองไปดูกันครับ ว่ามีงานราชการเหมาะกับเราหรือเปล่า ?

สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 5 พิษณุโลก
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา
หมดเขต 20 มีนาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
ครูสอนภาษาจีน 1 อัตรา
หมดเขต 20 มีนาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก
พนักงาน 9 ตำแหน่ง 14 อัตรา (ไม่จำกัดวุฒิ – ป.ตรี)
หมดเขต 17 ม่ีนาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลพุทธชินราช
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย 2 อัตรา
พนักงานทั่วไป 1 อัตรา
หมดเขต 18 มีนาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนมัธยมสาธิต ม.นเรศวร
ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1 อัตรา (รายชั่วโมง)
หมดเขต 19 มีนาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

อบจ.พิษณุโลก
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 2 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา
คนงานประจำเรือ 2 อัตรา
ภารโรง 1 อัตรา
รับสมัคร 17 – 27 มีนาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
ครู สาขาวิชาช่างอิเล็คทรอนิคส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม 1 อัตรา
รับสมัคร 16 – 24 มีนาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

อบต.นครชุม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
หมดเขต 20 มีนาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
เจ้าหน้าที่โครงการ 1 อัตรา
หมดเขต 20 มีนาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก
ครูประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และบริหารธุรกิจ
รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2
นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
นักฟิสิกส์รังสี 1 อัตรา
หมดเขต 16 มีนาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

กองทัพภาคที่ 3
อาสาทหารพราน
รับสมัคร 4 – 20 เมษายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวร
พนักงานสูทกรรม 1 อัตรา
หมดเขต 16 มีนาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลไทรย้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา
หมดเขต 16 มีนาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
เภสัชกร 1 อัตรา
หมดเขต 16 มีนาคม 2563
ายละเอียดเพิ่มเติม

สนใจ รวมงานราชการพิษณุโลก ประจำสัปดาห์ ต่อๆไป อย่าลืม กด Like เพื่อติดตามที่เพจงานพิดโลกนะครับ https://www.facebook.com/pidlokjob