คณะแพทยศษสตร์ ม.นเรศวร รับสมัคร ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล จำนวน 12 อัตรา

คณะแพทยศษสตร์ ม.นเรศวร สมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้)
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล จำนวน 12 อัตรา  
วุฒิ ปวช ปวท ปวส. ทุกสาขา
เป็นผู้สำเร็จประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ประกาศรับสมัครฯ 26-2563 PN
ใบสมัครงานพนักงานราชการ
แบบประเมินผู้สมัครงานสงสัยโรคติดเชื้อ up 9 มิ.ย.pdf