คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว