คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ม.นเรศวร รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 2 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ม.นเรศวร รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป