คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัคร พนักงานทั่วไป (ม.6)

ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์รับสมัคร พนักงานราชการ (เงินรายได้)

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป1 อัตรา

ค่าตอบแทน 12430 บาท / เดือน
ใช้วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า
อายุ 18 – 35 ปี

หมดเขตรับสมัคร 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง DT1201 สำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เบอร์ 055966063

รายละเอียดเพิ่มเติม
ใบสมัคร