กรมป่าไม้ เปิดสอบพนักงานราชการ 18 ตำแหน่ง 53 อัตรา (หลายจังหวัด)

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 330 บาท

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 1 อัตรา (สระบุรี)
เงินเดือน 10430 บาท / ม.6

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน (กทม.1)(สระบุรี 3) อัตรา
เงินเดือน 10430 บาท / ม.6

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) จำนวน (กทม.1)(สระบุรี 3) อัตรา
เงินเดือน 10430 บาท / ม.6

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) จำนวน 1 อัตรา (กทม.)
เงินเดือน 11280 บาท / ปวช.บัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (สุราษฯ)
เงินเดือน 11280 บาท / ปวช. บัญชี

6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 8 อัตรา (กทม.3) (ลำปาง2)(นครราชสีมา1)(สุราษฯ2)
เงินเดือน 13800 บาท / ปวส.บัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา (กทม.)
เงินเดือน 11280 บาท /มีความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

8. ตำแหน่ง ช่างสำรวจ จำนวน 7 อัตรา (กทม.1)(ลำปาง1)(ตาก2)(สระบุรี1)(สุราษฯ2)
เงินเดือน 11280 บาท / ปวช.วิชาสำรวจ วิชาโยธา วิชาก่อสร้าง

9. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา (กทม.)
เงินเดือน 13800 บาท / ปวส. สาขาที่เกี่ยวกับเกษตร

10. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา (กทม.)
เงินเดือน 13800 บาท / เกี่ยวกับ ปวส. อิเล็ค ไฟฟ้า เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์

11. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท / ปริญญาตรี

12. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท / ปริญญาตรี

13. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท / ปริญญาตรี
ระดับการศึกษา

14. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท / ปริญญาตรี

15. ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ 13 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท / ปริญญาตรี

16. ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ 2 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท /ปริญญาตรี

17. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท/ ปริญญาตรี

18. ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท / ปริญญาตรี นิติศาสตร์

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
หนังสือรับรอง/ยินยอมเข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
 ตำแหน่งที่สมัครสอบ จะต้องสอบในสนามสอบท้องที่ของหน่วยงานนั้น