เทศบาลตำบลบ้านคลอง รับสมัคคร พนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จะดำเนินการรับ สมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาล ตำบลบ้านคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา

ตำแหน่ง
พนักงานขับเครื่องจักรกล 2 อัตรา ค่าตอบแทน 10000 บาท / เดือน
คนงาน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10000 บาท / เดือน

กำหนดการรับสมัครคัดเลือก ระหว่างวันนี้ ถึง วัน พฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวล8.30-16.30. ในวันและเวลาราชการ ณ งานการ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านคลอง หรือสอบถาม งานการเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์ 055-24-4544 ต่อ 107

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานล่าสุด:

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควบ้านสองแคว รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ รับสมัคร นักวิทยาศาสตร์พัฒนาเทคโนโลยี
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 22 อัตรา
กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 10 อัตรา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร รับสมัคร งานขับรถยนต์
Please follow and like us: