อบต.พรหมพิราม รับสมัคร ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม รับสมัคร ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65000

ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 100 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม