อบต.บ้านกลาง รับสมัครพนักงานจ้าง 2 อัตรา (หมดเขต 31 ตุลาคม 2562)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัครงานในพิดโลก เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

คนสวน (ทักษะ) 1 อัตรา

  • ใช้วุฒิ มศ 3 / ม.3 / ม.6 / ปวช หรือเทียบเท่า
  • มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ปฏิบัติ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน
  • ค่าตอบแทน 11400 บาท / เดือน

ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา

  • ใช้วุฒิ มศ 3 / ม.3 / ม.6 / ปวช หรือเทียบเท่า
  • มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ปฏิบัติ
  • ค่าตอบแทน 10000 บาท / เดือน

ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 21 – 31 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ในวันและเวลาราชการ หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 055-989096

ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 100 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม