สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ด้วยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก มีความประสงค์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 1 อัตรา

  • ค่าตอบแทน 18000 บาท / เดือน
  • ค่าสมัครสอบ 100 บาท
  • ป.ตรี ทางการบัญชี หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี

ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 25 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม