ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 2 รับสมัครงาน 3 อัตรา

ปฏิบัติงานประจำศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่
ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง หมู่ 9 ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก หรือ ส่งหลักฐานการสมัครงานได้ที่
E-mail :Nprescue6@gmail.com

– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ทุกสาขา) จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 13,000 บาท
– วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท

คุณสมบัติ
1. เพศ หญิง/ชาย อายุ 20 – 35 ปี
2. มีความตั้งใจ ความรับผิดชอบ และอุตสาหะในการปฏิบัติงาน
3. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้
4. ไม่มีโรคประจำตัว ไม่เสพสารเสพติดให้โทษ
5. หากมีประสบการณ์ทำงานด้านกู้ภัย งานด้านสาธารณสุขจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณศุภฤกษ์ กลั่นประเสริฐ
โทร 085-0630809