วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร รับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (หมดเขต 7 ตุลาคม 2562)

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่อจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ได้แก่

1. งานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
2. งานแพทย์แผนไทย (คลินิก) จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานภาควิชาการแพทย์แผนไทย
3. งานเวชระเบียน จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานภาควิชาการแพทย์แผนไทย

สมัครได้ที่งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารอำนวยการ ชั้น 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 2 – 7 ตุลาคม 2562ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า 08.30-12.00 น. และภาคบ่าย 13.00-16.30 น.)

รายละเอียดเพิ่มเติม