ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 5 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีความประสงค์รับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุน

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 3 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ ส่วนทะเลแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งแต่วันนี้ – 30 ตุลาคม 2562 เบอร์ 055-267-093

ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

รวมงานราชการพิษณุโลก วันที่ 21 ตุลาคม 2562