ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 9 รับสมัคร พยาบาล

ด้วย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 9 พิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ชั่วคราว

ตำแหน่ง
พยาบาล 1 อัตรา

รับสมัคร 2 – 13 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ งานบริหารทั่วไป ชั้น 3 อาคาร ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 9 พิษณุโลก สภากาชาดไทย

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 9 รับสมัคร พยาบาล