เทศบาลตำบลบางระกำ รับสมัคร พนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง

ประกาศเทศบาลตำบลบางระกำ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตำแหน่ง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 11400 บาท / เดือน
ประสบการณ์ทางด้านนี้ 5 ปี

พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 10000 บาท / เดือน
มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบางระกำ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม