การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัคร พนักงานบริการด้านการสื่อสาร 24 อัตรา (ม.3)

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัคร ลูกจ้างเฉพาะงาน

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 – 19 กุมภาพันธ์ 2564

งานล่าสุด:

การประปานครหลวง (กปน.)  รับสมัครงาน 6 ตำแหน่ง 14 อัตรา
ทำการอาณาบาลเขตพิษณุโลก รับสมัคร เสมียน
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดสอบบรรจุพนักงาน 37 อัตรา
การยางแห่งประเทศไทย รับสมัคร บรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ 22 ตำแหน่ง 206 อัตรา
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก บรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2565
การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดสอบบรรจุพนักงาน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา
การเคหะแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุพนักงาน 73 อัตรา
การไฟฟ้านครหลวง เปิดสอบบรรจุพนักงาน 22 ตำแหน่ง 141 อัตรา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดสอบบุคคลภายนอก 6 ตำแหน่ง 20 อัตรา
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน 27 ตำแหน่ง 71 อัตรา
Please follow and like us: