การไฟฟ้านครหลวง เปิดสอบบรรจุพนักงาน 22 ตำแหน่ง 141 อัตรา

MEA เปิดรับสมัครงาน 141 อัตรา การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่าง ๆ จำนวน 22 คุณวุฒิ รวม 141 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2564 ที่เวปไซต์ https://www.mea.or.th/ เลือกประกาศรับสมัครงาน