รวมงานรัฐวิสาหกิจ ประจำสัปดาห์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 ถึง 618 อัตรา

รวมงานรัฐวิสาหกิจที่น่าสนใจประจำสัปดาห์ ที่ 18 กรกฏาคม 2563 เยอะมาก จำนวน 618 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 223 อัตรา

รายละเอียดตำแหน่ง
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 กรกฎาคม 2563 ที่เว็บไซต์ http://job.pea.co.th

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 383 อัตรา

1. วิศวกร จำนวน 177 อัตรา
2. นักธรณีวิทยา จำนวน 3 อัตรา
3. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 อัตรา
4. นิติกร จำนวน 7 อัตรา
5. นักบัญชี จำนวน 7 อัตรา
6. เศรษฐกร จำนวน 2 อัตรา
7. วิทยากร 45 อัตรา
8. นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
9. ช่าง จำนวน 124 อัตรา
10. พนักงานวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
11. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 กรกฎาคม 2563 ที่เว็บไซต์ https://www.egat.co.th/ เลือกข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อประกาศรับสมัครงาน และเข้า “ระบบรับสมัครงานออนไลน์”

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 1 อัตรา

1.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักการเจ้าหน้าที่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันนี้– 30 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 1 อัตรา

1.หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (Chief Financial Officer – CFO) 
สมัครได้ทาง internet ตั้งแต่วันนี้ – 24 กรกฏาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่
https://liquor.thaijobjob.com/2020072/index.php

ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ 2 อัตรา

1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จำนวน 1 อัตรา
รับสมัคร วันนี้ – 31 กรกฏาคม 2563 โดยกรอกรายละเอียดสมัครงานทางออนไลน์ได้ ที่นี่
2. เจ้าหน้าที่ช านาญการ ส่วนระบบเครือข่ายสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัคร วันนี้ – 31 กรกฏาคม 2563 โดยกรอกรายละเอียดสมัครงานทางออนไลน์ได้ ที่นี่

ธนาคารแห่งประเทศไทย 8 อัตรา

เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน สำนักวิเคราะห์และพัฒนาตลาดการเงิน หมดเขต 19 ก.ค.63
เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน สำนักธุรกิจตลาดการเงิน  หมดเขต 19 ก.ค.63
เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง ส่วนบริหารความเสี่ยงทางการเงิน หมดเขต 19 ก.ค 63
เจ้าหน้าที่บริหารหลักประกัน ทีมบริหารหลักประกัน หมดเขต 19 ก.ค. 63
ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส สำนักดาต้าอนาไลติกส์ หมดเขต 19 ก.ค. 63
เจ้าหน้าที่ลงทุน/เจ้าหน้าที่ลงทุนอาวุโส ฝ่ายบริหารเงินสำรอง หมดเขต 26 ก.ค. 63
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ ส่วนกลยุทธ์และพัฒนาการบริหารเงินสำรอง1-2 ฝ่ายบริหารเงินสำรอง(หมดเขต 16 ก.ค. 63)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักดาต้าอนาไลติกส์ หมดเขต 12 ส.ค. 63)

ติดตามรวมงานรัฐวิสาหกิจอัพเดตเรื่อยๆได้ทางเพจ https://www.facebook.com/pidlokjob/