การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน 27 ตำแหน่ง 71 อัตรา

รับสมัครที่เวปไซต์ https://www.mrta.co.th/ ตั้งแต่ 29 กันยายน – 6 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครงาน
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518
ข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. 2559

งานล่าสุด:

การประปานครหลวง (กปน.)  รับสมัครงาน 6 ตำแหน่ง 14 อัตรา
ทำการอาณาบาลเขตพิษณุโลก รับสมัคร เสมียน
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดสอบบรรจุพนักงาน 37 อัตรา
การยางแห่งประเทศไทย รับสมัคร บรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ 22 ตำแหน่ง 206 อัตรา
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก บรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2565
การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดสอบบรรจุพนักงาน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา
การเคหะแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุพนักงาน 73 อัตรา
การไฟฟ้านครหลวง เปิดสอบบรรจุพนักงาน 22 ตำแหน่ง 141 อัตรา
การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัคร พนักงานบริการด้านการสื่อสาร 24 อัตรา (ม.3)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดสอบบุคคลภายนอก 6 ตำแหน่ง 20 อัตรา
Please follow and like us: