กสทช. รับสมัคร พนักงานตามสัญญา 4 สาขา 20 อัตรา (ส่วนกลาง)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง เงินเดือน 22,500 บาท – 28,000/ เดือน

1. ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 5 อัตรา
2. ด้านกฏหมาย จำนวน 5 อัตรา
3. ด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา
4. ด้านบัญชี จำนวน 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กสทช. อาคารอำนวยการ ชั้น 5 ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันนี้ – 24 เมษายน 2563 (ขยายเวลารับสมัครออกไปเป็นถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2563) ในวันและเวลาทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ใบสมัคร
ประกาศขยาย