อำเภอบางกระทุ่ม รับสมัคร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ม.6)

ประกาศรับสมัครงาน อำเภอบางกระทุ่ม เปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-14 พฤษภาคม 2564

ณ ศูนย์ปฏบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบางกระทุ่ม อาคารกองร้อย อส.อำเภอบางกระทุ่ม
เวลา 08.30 – 16.30 น. ในเวลาราชการ