รวมงานราชการพิษณุโลก ประจำสัปดาห์ที่ 5 ม.ค. 63 จำนวน 27 อัตรา

รวมงานราชการพิษณุโลก ประจำสัปดาห์ที่ 5 มกราคม 2563 ลองไปดูกันครับ ว่ามีงานราชการเหมาะกับเราหรือเปล่า ?

มหาวิทยาลัยนเรศวร
นิติกร 1 อัตรา สังกัด กองกฏหมาย สำนักงานอธิการบดี
หมดเขต 10 มกราคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิศวกรโยธา 1 อัตรา สังกัด กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
หมดเขต 10 มกราคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 5 อัตรา
รายละเอียดเพ่ิมเติม

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
หมดเขต 10 มกราคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
หมดเขต 10 มกราคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 3 อัตรา
หมดเขต 15 ม.ค.63
รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยนเรศวร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
หมดเขต 7 มกราคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

อบต.ทับยายเชียง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา
คนงาน 1 อัตรา
รับสมัคร 3 – 13 มกราคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลบ้านแยง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
รับสมัคร 25 ธันวาคม 2562 – 10 มกราคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

อบต.สมอแข
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
เจ้าหน้าท่ี่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา
หมดเขต 8 มกราคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา
หมดเขต 15 มกราคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนมัธยมสาธิต ม.นเรศวร
พนักงานเข้าเล่ม 1 อัตรา
รับสมัคร 6 – 17 มกราคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาลัยการค้นคว้าระดับฐานราก ม.นเรศวร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
หมดเขต 10 มกราคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

อบต.ดินทอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา
ภารโรง 1 อัตรา
รับสมัคร 24 ธันวาคม 2562 – 9 มกราคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

สนใจ รวมงานราชการพิษณุโลก ประจำสัปดาห์ ต่อๆไป อย่าลืม กด Like เพื่อติดตามที่เพจงานพิดโลกนะครับ https://www.facebook.com/pidlokjob