โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี รับสมัคร พนักงาน 2 ตำแหน่ง (หมดเขต 27 พ.ย.62)

ด้วยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ 1 อัตรา

  • ชายหญิง อายุ 20 – 35 ปี
  • ม.3 หรือเทียบเท่า
  • ค่าตอบแทนวันละ 300 บาท

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ 1 อัตรา

  • ชายหญิง อายุ 20 – 35ปี
  • ปริญญาตรี ทางสาขาวิทยาศาสตร์
  • ค่าตอบแทน 8740 บาท / เดือน

ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 27 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลา 9.00 -14.00 ณ งานบุคคลฯ ฝ่ายบริหารงานอำนวยการ อาคาร 5 (หน้าเสาธง) โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี