โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี รับสมัคร แม่บ้าน 2 อัตรา (หมดเขต 31 ต.ค.62)

ด้วยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี มีความประสงค์ รับสมัคร แม่บ้าน 2 อัตรา

ใช้วุฒิ ป. 6 ค่าตอบแทน 7600 บาท / เดือน

หมดเขตรับสมัคร 31 ตุลาคม 2562