โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ รับสมัคร ครูภาษาอังกฤษ

ด้วยโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา

  • ค่าตอบแทน 9000 บาท / เดือน
  • มีความรู้ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในวิชาเอกภาษาอังกฤษ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องสำนักงานโรงเรียน ประชาอุปถัมภ์ ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันนี้ – 29 พฤศจิกายน 2562 เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถ ติดต่อได้ 083-9292392 (นางสาวเหมวรรณ เอี่ยมสาย)

รายละเอียดเพิ่มเติม