โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครงาน 16 ตำแหน่ง 113 อัตรา

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 16 ตำแหน่ง

1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 60 อัตรา
4. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 6 อัตรา
5. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 2 อัตรา
6. ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย) จำนวน 2 อัตรา
8. ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานซักฟอก) จำนวน 2 อัตรา
9. ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานอาคารสถานที่) จำนวน 1 อัตรา
10. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 26 อัตรา
11. ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก จำนวน 1 อัตรา
12. ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 2 อัตรา
13. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา
14. ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา
15. ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารสุข จำนวน 2 อัตรา
16. ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 3 อัตรา

ผู้ที่สนใจสมัครสามารถรับใบสมัครพร้อมยื่นหลักฐานการสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
วันที่ 18-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ในวันและเวลาราชการ
(08.30-12.00 น. และ 13.00 -16.30 น.)

รายละเอียดเพิ่มเติม