เปรียว คอสเมติกส์ รับสมัคร พนักงานขาย ประจำสาขาท็อปแลนด์ 1 ตำแหน่ง /ประจำสาขา ม.นเรศวร 1 ตำแหน่ง

บริษัท เปรียว คอสเมติกส์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง พนักงานขาย ประจำสาขาท็อปแลนด์ 1 ตำแหน่ง /ประจำสาขา ม.นเรศวร 1 ตำแหน่ง

รายได้ : เริ่มต้นที่ 10,000 บาท

สวัสดิการ : ประกันสังคม
เบี้ยขยันประจำเดือน
ชุดยูนิฟรอม
โบนัสประจำปี และอื่นๆอีกมากมายยยย

คุณสมบัติ :
1.เพศหญิง อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษาระดับชั้น ม.3 ขึ้นไป
3.มีใจรักในการบริการ มีความรับผิดชอบสูง
4.สามารถทำงานเป็นกะได้
5.มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน
1.บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า
2.ดูแลความสอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสินค้าภายในร้าน 3..ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เอกสาร :
l. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน
2.วุฒิการศึกษา
3.รูปถ่าย จำนวน 1 รูป