เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ รับสมัคร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล

ด้วยเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 11400 บาท

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เวลา 9.00 – 16.00

รายละเอียดเพิ่มเติม