เทศบาลตำบลนครไทย รับสมัคร จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย ภารกิจของงานป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัย 1 อัตรา (หมดเขต 16 ตุลาคม 2562)

เทศบาลตำบลนครไทย มีความประสงค์ รับสมัคร จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย ภารกิจของงานป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัย 1 อัตรา

คุณสมบัติ
อายุ 18 – 55 ปี
ใช้วุฒิ มัธยาศึกษาตอนต้น (ม.3)

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่กองคลัง เทศบาลำตบลนครไทย ได้ตั้งแต่วันนี้ – 16 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

งานล่าสุด:

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควบ้านสองแคว รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ รับสมัคร นักวิทยาศาสตร์พัฒนาเทคโนโลยี
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 22 อัตรา
กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 10 อัตรา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร รับสมัคร งานขับรถยนต์
Please follow and like us: