เทศบาลตำบลนครไทย รับสมัคร จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย ภารกิจของงานป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัย 1 อัตรา (หมดเขต 16 ตุลาคม 2562)

เทศบาลตำบลนครไทย มีความประสงค์ รับสมัคร จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย ภารกิจของงานป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัย 1 อัตรา

คุณสมบัติ
อายุ 18 – 55 ปี
ใช้วุฒิ มัธยาศึกษาตอนต้น (ม.3)

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่กองคลัง เทศบาลำตบลนครไทย ได้ตั้งแต่วันนี้ – 16 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ