อบต.วังอิทก รับสมัคร พนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้ พนักงานจ้างทั่วไป
(1) ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักปลัด
(2) ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัด
ตั้งแต่วันที่ 18 – 26 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

งานล่าสุด:

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควบ้านสองแคว รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ รับสมัคร นักวิทยาศาสตร์พัฒนาเทคโนโลยี
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 22 อัตรา
กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 10 อัตรา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร รับสมัคร งานขับรถยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว เปิดรับเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 1 อัตรา
Please follow and like us: