อบต.วังอิทก รับสมัคร พนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้ พนักงานจ้างทั่วไป
(1) ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักปลัด
(2) ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัด
ตั้งแต่วันที่ 18 – 26 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ