อบต.ดินทอง รับสมัคร พนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัครพนักงานจ้าง

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา

  • ใช้วุฒิ ป.6
  • มีใบขับขี่รถยนต์ประเภทที่ 2
  • ค่าตอบแทน 10000 บาท / เดือน

ตำแหน่ง ภารโรง 1 อัตรา

  • มีความรู้ทางด้านช่างไม้ และช่างปูน
  • ค่าตอบแทน 10000 บาท / เดือน

ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 100 บาท

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ วันที่ 24 ธนวาคม 2562 – 9 มกราคม 2563 ใันวันและเวลาราชการ ติดต่อเบอรืโทรศัพท์ 055 394096

รายละเอียดเพิ่มเติม