สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 พิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการเกษตร

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 พิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา

ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางการเกษตร
ค่าตอบแทน 18000 บาท / เดือน

ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 28 – 29 พ.ย.62 และ 2-4 ธ.ค.62 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 พิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม