สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข (3-11 ธ.ค.62)

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกมีความประสงค์รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ค่าตอบแทน 18000 บาท / เดือน

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา

ขอและยื่นใบสมัครไดเตั้งแต่วันที่ 3 – 11 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 (อาคาร 5 ชั้น ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

มีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาท ไม่จ่ายคืนทุกกรณี

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
ใบสมัครพนักงานราชการ

งานล่าสุด:

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควบ้านสองแคว รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ รับสมัคร นักวิทยาศาสตร์พัฒนาเทคโนโลยี
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 22 อัตรา
กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 10 อัตรา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร รับสมัคร งานขับรถยนต์
Please follow and like us: