สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข (3-11 ธ.ค.62)

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกมีความประสงค์รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ค่าตอบแทน 18000 บาท / เดือน

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา

ขอและยื่นใบสมัครไดเตั้งแต่วันที่ 3 – 11 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 (อาคาร 5 ชั้น ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

มีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาท ไม่จ่ายคืนทุกกรณี

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
ใบสมัครพนักงานราชการ