สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พิษณุโลก รับสมัคร ลูกจ้างกลุ่มงานทั่วไป

ด้วยสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้าง

ตำแหน่ง ลูกจ้างกลุ่มงานทั่วไป 1 อัตรา

  • ใช้วุฒิปวส.ทุกสาขา
  • มีความสามารถทางด้าน Microsoft Office
  • มีวุฒิบัญชี หรือ ประสบการณ์ทางด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ศาลากลางชั้น 6 จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันนี้ – 20 ธันวาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม