วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก รับสมัคร ครูอัตราจ้างช่างก่อสร้าง (หมดเขต 11 ตุลาคม 2562)

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก รับสมัครครูอัตราจ้างช่างก่อสร้าง(เน้นสาขางานไม้)จากเงินรายได้สถานศึกษา เงินเดือน 8,340 บาท คาบนอก(ปวช. 200 บาท ปวส. 270 บาท) 12 คาบ/สัปดาห์

รัขอและยื่นใบสมัครได้ ณ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร อาคารอำนวยการและห้องปฏิบัติการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 3-11 ตุลาคม ยกเว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม