วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก รับสมัคร ครูพิเศษสอน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หมดเขต 15 ตุลาคม 2562)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่ห้องงานบุคลากร ชั้น 1 อาคาร 9 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 7 – 15 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) 055-258570 ต่อ 511

รายละเอียดเพิ่มเติม