รวมงานราชการพิษณุโลก 23 กันยายน 2562

รวมงานราชการจังหวัดพิษณุโลก ประจำสัปดาห์ที่ 23 กันยายน 2562 เพื่อนๆคนไหนสนใจอยากสมัครงานราชการ สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ทันทีครับ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.นเรศวร

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6

โรงพยาบาลพุทธชินราช

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร

สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก

อบต.ชัยนาม 

 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา
 • พนักงานสูบน้ำ 1 อัตรา
 • รับสมัคร 16 – 24 กันยายน 2562
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร

ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 2

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

 • พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน 1 อัตรา
 • พนักงานบริหารจัดการความรู้ 1 อัตรา
 • นิติกร 1 อัตรา
 • พนักงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 1 อัตรา
 • พนักงานปฏิบัติการประชารัฐ 1 อัตรา
 • หมดเขต 27 กันยายน 2562
 • รายละเอียดเพิ่มเติม