ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความประสงค์รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

ค่าตอบแทน 16500 บาท / เดือน
ป.ตรี ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

ค่าสมัครสอบ 200 บาท

ขอและยื่นใบสมัคร สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ ส่วนทะเลแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เบอร์ 055 267093 ตั้งแต่วันนี้ – 13 ธันวาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม