คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครงาน พนักงานห้องปฏิบัติการ (หมดเขต 20 พ.ย.62)

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานราชการเงินรายได้

ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ ประจำห้องปฏิบัตการสาขาวิชาอนามัยชุมชนสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ อัตราเงินเดือน 11,280 วุฒิปวช.และผ่านการอบรมผช.พยาบาล 1 ปี

กำหนดวันยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ในวันและ เวลาราชการ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือสมัครทางไปรษณีย์ได้ที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 2 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร 0 5596 7444

คลิกอ่านประกาศ คลิก
ดาวน์โหลดใบสมัครงาน คลิก

สนใจ งานราชการในพิษณุโลก ใช่มั้ย ?