ภาคบริการโลหิตแห่ง ชาติที่ 9 พิษณุโลก รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ (หมดเขต 11 ตุลาคม 2562)

ด้วยภาคบริการโลหิตแห่ง ชาติที่ 9 พิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา