บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม (ปวช.ทุกสาขา)

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกรับสมัครเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม (ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คือ งานด้านการขนส่งและสวัสดิการ)
ใช้วุฒิ ปวช.ทุกสาขา

โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-11 ตุลาคม 2562 ในวันเวลาราชการ ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 334/17 ม.6 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 0 5526 5017