สตง.ภาค 10 พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย ตาก และเพชรบูรณ์ จังหวัดละ 1 อัตรา

คุณสมบัติ
เพศชาย วุฒิ ม.3 หรือ เทียบเท่า
มีความรู้ความชำนาญในการขับขี่รถยนต์ฺ

ค่าตอบแทน
11400 บาท / เดือน
ปฏิบัติงานพ้น 6 เดือน จะได้เพิ่มอีก 4000 บาท / เดือน รวมเป็ร 15400 บาท

รับสมัครตั้งแต่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2562 ณ สถานที่

รายละเอียดเพิ่มเติม