สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 5 พิษณุโลก รับสมัคร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปวช.ทุกสาขา)

ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 5 พิษณุโลก มีความประสงค์ รับสมัคร จ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา

  • ค่าตอบแทน 8200 บาท / เดือน
  • ปวช.ทุกสาขา

ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานพื้อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 5 พิษณุโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานล่าสุด:

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควบ้านสองแคว รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร รับสมัคร งานขับรถยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว เปิดรับเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 1 อัตรา
อบต.บึงกอก รับสมัคร พนักงานจ้าง4 ตำแหน่ง 6 อัตรา
โรงเรียนนครไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน
Please follow and like us: