สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 5 พิษณุโลก รับสมัคร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปวช.ทุกสาขา)

ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 5 พิษณุโลก มีความประสงค์ รับสมัคร จ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา

  • ค่าตอบแทน 8200 บาท / เดือน
  • ปวช.ทุกสาขา

ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานพื้อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 5 พิษณุโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม