โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ รับสมัคร ธุรการโรงเรียน

ด้วยโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนประชาอุปถัมภ์

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 1 อัตรา

  • ค่าตอบแทน 9,000 บาท / เดือน
  • มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
  • มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel และ PowerPoint) หรือโปรแกรม อื่นๆ ที่มีความจำเป็น

ผู้สมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 6 – 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ )

รายละเอียดเพิ่มเติม

Please follow and like us: