โรงเรียนบ้านบุใหญ่ พิษณุโลก รับสมัคร ธุรการโรงเรียน (วุฒิ ปวช.ขึ้นไป)

โรงเรียนบ้านบุใหญ่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครธุรการ วันที่ 4-8 พฤศจิกายน 62

ค่าตอบแทน 9000 บาท / เดือน

สมัครได้ที่ โรงเรียนบ้านบุใหญ่ 4-8 พฤศจิกายน 62

ขอขอบคุณ
Buay Nantikan