วิทยาลัยเทคนิคสองแคว รับสมัคร ธุรการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแคว
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ.

error: Content is protected !!